Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

 

Sudska praksa

Presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava od 16. februara 2021. godine

Informacijom su, između ostalih, obuhvaćeni slijedeći predmeti: Vermeersch v. Belgium i V.C.L. i A.N. protiv UK.

19.02.2021.

Bilteni sudske prakse Suda Bosne i Hercegovine

Ovdje možete preuzeti biltene sudske prakse Suda Bosne i Hercegovine iz 2005., 2007., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godine u PDF formatu.

15.02.2021.

Presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava od 9. i 11. februara 2021. godine 11.02.2021.

više

O nama

O nama

Centar je odjel Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH čija je uspostava počela tokom 2006. godine. Osnovna funkcija Centra je omogućiti pristup pouzdanim pravnim informacijama.

30.03.2020.

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju se bavi pitanjima koja su u vezi sa edukacijom sudija i tužilaca, te pitanjima koja su u okviru nadležnosti Centra za sudsku dokumentaciju.

08.02.2018.

više

RSS feed
Zakoni
Adresar pravosuđa
Brzi linkovi
Aktuelnosti

Redovno ažuriranje Mape ratnih zločina – U 2020. godini pripremljeni sažeci 53 predmeta

VSTV BiH je putem Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH zvanično nastavio rad na ažuriranju Mape ratnih zločina počevši od 1.1.2020. godine.

14.01.2021.

Pojedinačna predstavka na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima - vodič kroz postupak

Svrha ovog rada jeste da se na najjednostavniji mogući način ispitaju različite faze postupka pred organima Konvencije i da se pruži jedan praktični vodič korisnicima, a naročito onim koji zastupaju podnosioce predstavki.

18.11.2020.

WebEx online edukacija studenata

14 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu 28.10.2020. godine putem WebEx online edukacije imali su priliku da se upoznaju sa radom Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju.

05.11.2020.

Ostale aktuelnosti