• logo
  • osnovna stranica
  • Okružni sud u Istočnom Sarajevu

    Idi na sadržaj
    BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

    Aktuelnosti

    Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

    Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

    Na osnovu dlana 10. Pravilnika o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini (VSTS), uz prethodno pribavljeno mišljenje Stručnog kolegija sudija Okružnog suda u Istočnom Saraievu. predsjednica suda, dana 16.02.2023. godine. donosi...16.02.2023.
    Okružni sud u Istočnom Sarajevu, sudija za prethodni postupak, je dana 10.02.2023. godine, odredio mjeru pritvora prema osumnjičenim S.A i P.D., zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo...10.02.2023.
    Okružni sud u Istočnom Sarajevu, sudija za prethodni postupak, je dana 09.02.2023. godine, odredio mjeru pritvora prema osumnjičenim M.M., A.B. i D.A., zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga...10.02.2023.
    Okružni sud u Istočnom Sarajevu je dana 09.02.2023. godine, u predmetu broj: 14 0 K 005195 22 K, donio i javno objavio presudu kojom se optuženi Mumović Stevo, na osnovu odredbe člana 298. stav 1. tačka v) ZKP-a RS oslobađa optužbe, da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine (A RBiH), sa jedne strane i vojske Republike Srpske (VRS), sa druge strane, u periodu od 1992. godine do 1995. godine, postupao suprotno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava, teško kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačke a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica u vrijeme rata od 12.08.1949. godine, tako što je...09.02.2023.
    Okružni sud u Istočnom Sarajevu, sudija za prethodno saslušanje, je dana 02.02.2023. godine, u predmetu broj: 14 0 K 005617 22 Kps, potvrdio optužnicu Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, Područna kancelarija u Vlasenica broj: T17 0 KT 0003196 19 od 13.12.2022. godine, protiv Jusić Dahma zbog krivičnog djela Obljuba nad nemoćnim licem iz člana 167. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 64/17 i 15/21)...03.02.2023.
    • 1 - 6 / 226
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 38