• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  12.06.2023.

  Organizacija Okružnog suda Istočno Sarajevo uređena je pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu Istočno Sarajevo Broj: 014-0-SU-18-000453 od decembra 2018. godine.

  Poslove djelokruga rada suda vrše osnovne organizacione jedinice i to: krivično-prekršajno odjeljenje, građansko-upravno odjeljenje i odjeljenje sudske uprave.

   1.Krivično-prekršajno odjeljenje obuhvata suđenja u prvom stepenu za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna veća od 10 godina ili dugotrajni zatvor, postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice, sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost, odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova, odlučuje o vanrednom pravnom lijeku ponavljanje krivičnog postupka, odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke, pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima, te vrši i druge poslove određene zakonom.

   2.Građansko-upravno odjeljenje vrši poslove i zadatke koji se odnose na poslove drugostepenog građanskog sudovanja, rješavanja sukoba nadležnosti, te kao prvostepeni sud odlučuje u predmetima za ponavljanje postupka i upravnim sporovima prema sjedištu prvostepenog organa.

   3.Odjeljenje sudske uprave vrši poslove i zadatke koji se odnose na obezbjeđenje uslova za efikasan rad suda, organizovanje unutrašnjih poslova u sudu, sačinjavanje izvještaja o radu suda, poslove u vezi pritužbi na rad suda i druge poslove propisane Zakonom.

   

  1026 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1