Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

20. novembar Međunarodni dan djeteta

Svjesno značaja i uloge pravosuđa u procesu jačanja položaja djece u BiH, posebno u segmentu unapređenja mehanizama zaštite djece i jačanja svijesti, radi sprečavanja i suzbijanja nasilja nad djecom, s posebnim akcentom na ranjive kategorije djece, VSTV BiH pridružuje se obilježavanju 20. novembra, Međunarodnog dana djeteta.

20.11.2019.

Ekonomski stručnjaci kao podrška izgradnji kapaciteta sudova za rad na najkompleksnijim privrednim predmetima

U proteklih nekoliko godina VSTV BiH je preduzelo različite mjere za unapređenje efikasnosti sudova kako bi smanjilo trajanje sudskih postupaka.

14.11.2019.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija 07.11.2019.

Šefica Misije OSCE-a u BiH u nastupnoj posjeti VSTV-u BiH 07.11.2019.

Stalna komisija za efikasnost tužilaštava i gl. tužioci rade na implementaciji Peer Review preporuka EU iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući pranje novca 29.10.2019.

Okočana TAIEX međudržavna konferencija o unapređenju standarda kvalitete u pravosuđu 28.10.2019.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH nastavlja unaprjeđenje rada na predmetima ratnih zločina uz podršku Evropske unije 21.10.2019.

više

Dokumenti VSTV-a BiH na engleskom jeziku
Unapređenje rodne jednakosti u pravosuđu