Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u
Istočnom Sarajevu

DONIJETA PRESUDA

02.07.2020.

Vijeće Okružnog suda u Istočnom Sarajevu je dana 06.02.2020. godine, donijelo i javno objavilo presudu, te optužene Kovačević Boška i Mirović Peru oglasilo krivim, što su dana 21.07.2018. godine u mjestu Bogaz, opština Han Pijesak, kao saizvršioci, drugog lišili života i pri tom umišljajno doveli u opasnost život još nekog lica, čime su počinili Krivično djelo Teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 5. KZ RS, u vezi sa članom 37. KZ RS.

Sud je presudom optužene oglasio krivim i zbog Krivičnog djela Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. KZ RS, jer su neovlašteno nabavili i držali vatreno oružje čije držanje građanima nije dozvoljeno.

Sud je na osnovu člana 125. stav 1. tačka 5 KZ RS, u vezi sa članom 37. KZ RS, članom 361. stav 1., a sve u vezi sa članom 56. KZ RS, te odredbi člana 43., 46. i 52. KZ RS, optuženim za Krivično djelo Teško ubistvo, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 12 (dvanaest) godina, a za Krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 6 (šest) mjeseci, pa primjenom člana 56. KZ RS, optužene Kovaćević Boška i Mirović Peru osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po 12. godina i 4 mjeseca.

U izrečenu kaznu zatvora optuženima je uračunato vrijeme koje su proveli u protvoru.

Sud je optuženima izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanja predmeta, te je riješio o troškovima krivičnog postupka.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh