Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Pregled prakse Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

03.10.2010.

Ovdje možete preuzeti publikaciju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine pod nazivom “Pregled prakse Ustavnog suda Bosne i Hercegovine”. Kroz sažeti opis svih bitnih odluka, ova publikacija detaljno obrađuje praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izgrađenu u periodu od maja 1997. godine do januara 2009. godine.

Iz Uvodne riječi:

“U Pregledu koji je pred vama nećete pronaći gotova rješenja za probleme sa kojima se suočavate, ali hoćete veliki broj stavova i ključnih odlomaka iz odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje vas mogu dovesti do željenog cilja. Do konkretnog stava vodit će Vas ključne rijeći klasificirane prema članovima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, prema dopustivosti (član 16. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - dopustivost apelacije iz člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i član 17. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - dopustivost zahtjeva iz člana VI/3.a), VI/3.c) i IV/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine) i nadležnostima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz člana VI/3.a), c) i IV/3. f).

Svi stavovi, sadržani u ovom Pregledu, unutar svakog naslova, poredani su hronološki tako da na izvjestan način možete pratiti evoluciju prakse Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Posebno treba obratiti pažnju na neke slučajeve u kojima je praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine evoluirala: apelacije podnesene protiv odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, pitanje primjenjivosti garancija prava na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije na državne službenike, pitanje dopustivosti apelacija koje se odnose na postupak uknjižbe prava vlasništva itd.”

Zahvaljujemo Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za datu saglasnost za objavu publikacije.


 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Pregled prakse Ustavnog suda Bosne i Hercegovine