Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u
Istočnom Sarajevu

DONIJETA ODLUKA O ODBIJANJU ŽALBE

20.08.2020.

Vijeće Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, u Krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Kujović Amira, zbog Krivičnog djela-Ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402. stav 4., u vezi sa stavom 2., a sve u vezi sa stavom 1. Krivičnog Zakonika Republike Srpske (KZ RS), odlučujući o žalbi branioca osumnjičenog advokata Veselinović Bojana iz Sarajeva, protiv rješenja Okružnog suda u Istočnom Sarajevu od 14.08.2020. godine, o određivanju mjere pritvora osumnjičenom, dana 18.08.2020. godine, donijelo je odluku.

Odlukom Vijeća žalba branioca osumnjičenog Kujović Amira odbija se kao neosnovana i potvrđuje rješenje Okružnog suda u Istočnom Sarajevu broj: 14 K 004682 20 Kpp od 14.08.2020. godine.

Analizom osporenog rješenja u vezi sa žalbenim navodima branioca osumnjičenog, Vijeće nije našlo da su prilikom donošenja osporenog rješenja počinjene bitne povrede odredaba Krivičnog postupka, na koje se žalba poziva.

Vijeće je takođe ocijenilo da su neosnovani žalbeni navodi da u konkretnom slučaju nije ispunjen opšti uslov za određivanje pritvora, odnosno da nije utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio Krivično djelo- Ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402. stav 4., u vezi sa stavom 2., a sve u vezi sa stavom 1. KZ RS.

Prema mišljenju Vijeća, osporenim rješenjem je u dovoljnoj mjeri, za ovu fazu postupka, izvršena ocjena dokaza iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio Krivično djelo koje mu se stavlja na teret, a što proizilazi iz materijalnih dokaza u spisu i dr.

Žalbom branioca osumnjičenog nije dovedena u sumnju ni pravilnost rješenja u vezi sa postojanjem posebnih uslova za određivanje pritvora osumnjičenom iz člana 197. stav 1. tačke a), v) i g) Zakona o Krivičnom postupku Republike Srpske.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh