Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u
Istočnom Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Žalbe na sudske odluke

30.06.2009.

Prijem žalbi na sudske odluke vrši se svakim danom u toku radnog vremena u pisarnici suda.

Stranka nezadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena u roku određenom u pravnom lijeku koji je sastavni dio sudske odluke.

Žalba na sudsku odluku predaje se u pisarnici suda u prizemlju zgrade suda ili putem pošte.

Sud je dužan da jedan primjerak žalbe dostavi protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh