Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u
Istočnom Sarajevu

Aktuelnosti

   1 - 6 / 192  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
ODRŽANA SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA SUDA

ODRŽANA SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA SUDA

Dana 21.01.2021. godine u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, održana je sjednica Stručnog kolegija suda...

02.02.2021.

ODREĐEN PRITVOR

ODREĐEN PRITVOR

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, dana 29.01.2021. godine, odlučujući o određivanju pritvora...

02.02.2021.

DONIJETA ODLUKA O ODBIJANJU ŽALBE

DONIJETA ODLUKA O ODBIJANJU ŽALBE

Vijeće Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, u Krivičnom predmetu protiv osimnjičenog Kujović Amira, zbog Krivičnog djela-Ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402. stav 4., u vezi sa stavom 2., a sve u vezi sa stavom 1. Krivičnog Zakonika Republike Srpske (KZ RS), odlučujući o žalbi branioca osumnjičenog advokata Veselinović Bojana iz Sarajeva, protiv rješenja Okružnog suda u Istočnom Sarajevu od 14.08.2020. godine, o određivanju mjere pritvora osumnjičenom, dana 18.08.2020. godine, donijelo...

20.08.2020.

ODREĐEN PRITVOR

ODREĐEN PRITVOR

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Istočnom Sarajevu u Krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Kujović Amira, zbog Krivičnog djela Ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402. Krivičnog Zakonika Republike Srpske, po prijedlogu Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, prema istome odredio je mjeru pritvora...

15.08.2020.

DONIJETA PRESUDA

DONIJETA PRESUDA

Vijeće Okružnog suda u Istočnom Sarajevu je dana 25.06.2020. godine, donijelo i javno objavilo presudu, kojom je optuženog Prorok Ljubišu iz Istočnog Sarajeva oglasilo krivim, što je dana...

02.07.2020.

DONIJETA PRESUDA

DONIJETA PRESUDA

Vijeće Okružnog suda u Istočnom Sarajevu je dana 01.07.2020. godine, donijelo i javno objavilo presudu, kojom je optuženog Žarković Miljana oglasilo krivim, što je dana...

02.07.2020.

   1 - 6 / 192  >