Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u
Istočnom Sarajevu

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Naziv suda : Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Predsjednik suda : Senaid Ibrahimefendić

Podpredsjednici suda :

Zamjenik predsjednika suda :

Podpredsjednik suda : Milanka Tanaskovic

Adresa : Karađorđeva 5, 71123 Istočno Sarajevo

Telefon : 057 342 894

Telefon : 057 342 896

Telefon : 057 342 897

Telefaks : 057 342 891

Elektronska pošta : Okruzni@teol.net

Web stranica : https://oksud-istocnosarajevo.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 08:00 - 16:00

Primanje stranaka : 08:00 - 14:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka od 08,00-14,00 sati

Obavijesti o stanju predmeta : Pristup putem interneta

Osoba za odnose s javnošću : Branka Ceric

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 057 342 894

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : okruzni@teol.net

Kontakt telefon službenika za informisanje : 057 342 896

Kontakt e-mail službenika za informisanje : https://oksud-istocnosarajevo.pravosudje.ba