• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

   

   

  Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima (’’Sl.glasnik Republike Srpske,’’ br.37/12) člana 4. tačka e. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu broj: 014-0-Su-12-000096 od 04.04.2012. godine, kao i obezbijeđenih sredstava Projekta grant IPA 2013., predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, raspisuje

   

   

                                                    JAVNI  KONKURS

   

                                        Za popunu upražnjenog radnog mjesta

   

  1. Stručni saradnik za podršku svjedocima …………………. 1 izvršilac

   

   

  Radni odnos  za radno mjesto pod rednim brojem 1.  zasniva se na određeno vrijeme.

   

  Opšti uslovi:

   

  1. Da je državljanin BiH - Republike Srpske

  2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak

  3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

  4. Da je punoljetan

   

  Posebni uslovi:

   

  1. VSS – Završen Filozofski fakultat – Odsjek psihologija ili završen fakultat političkih nauka – Odsjek socijalnog rada.

   

  1. Radno iskustvo:  1 godine profesionalnog iskustva u relevantnoj stučnoj oblasti, po mogućnosti vezano za svjdoke ili tramu uzrokovanu ratnim zbivanjima.

   

  Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, potvrdu o radnom iskustvu, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostavit će izabrani kandidati po završetku izborne procedure.

   

  U postupku prijema kandidata provest će provjera znanja (testiranje) i  intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.

  Napomena: Pismeno testiranje obuhvatit će pitanja iz oblasti Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, Zakona o zaštiti svjedoka u krivičnom postupku i ostala stručna pitanja koja se odnose na postupanje sa svjedocima i žrtvama koji će svjedočiti u krivičnom postupku.

  Radni osnos na određeno vrijeme će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkurst, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata, a trajanje radnog odnosa će ovisiti o raspoloživim sredstvima donatara u okviru granta IPA 2013.

   

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

   

  Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

   

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:

   

  Okružni sud u Istočnom Sarajevu

  Karađorđeva br. 5.

  71123 Istočno Sarajevo

   

   

  Broj: 014-0-SU-17-000098                                                 PREDSJEDNIK SUDA

   

                                                                                                

                                                                                      

   

   

   

   

   

  Prikazana vijest je na:
  806 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  JAVNI KONKURS

  24.03.2017.

   

   

  Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima (’’Sl.glasnik Republike Srpske,’’ br.37/12) člana 4. tačka e. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu broj: 014-0-Su-12-000096 od 04.04.2012. godine, kao i obezbijeđenih sredstava Projekta grant IPA 2013., predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, raspisuje

   

   

                                                    JAVNI  KONKURS

   

                                        Za popunu upražnjenog radnog mjesta

   

  1. Stručni saradnik za podršku svjedocima …………………. 1 izvršilac

   

   

  Radni odnos  za radno mjesto pod rednim brojem 1.  zasniva se na određeno vrijeme.

   

  Opšti uslovi:

   

  1. Da je državljanin BiH - Republike Srpske

  2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak

  3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

  4. Da je punoljetan

   

  Posebni uslovi:

   

  1. VSS – Završen Filozofski fakultat – Odsjek psihologija ili završen fakultat političkih nauka – Odsjek socijalnog rada.

   

  1. Radno iskustvo:  1 godine profesionalnog iskustva u relevantnoj stučnoj oblasti, po mogućnosti vezano za svjdoke ili tramu uzrokovanu ratnim zbivanjima.

   

  Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, potvrdu o radnom iskustvu, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostavit će izabrani kandidati po završetku izborne procedure.

   

  U postupku prijema kandidata provest će provjera znanja (testiranje) i  intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.

  Napomena: Pismeno testiranje obuhvatit će pitanja iz oblasti Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, Zakona o zaštiti svjedoka u krivičnom postupku i ostala stručna pitanja koja se odnose na postupanje sa svjedocima i žrtvama koji će svjedočiti u krivičnom postupku.

  Radni osnos na određeno vrijeme će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkurst, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata, a trajanje radnog odnosa će ovisiti o raspoloživim sredstvima donatara u okviru granta IPA 2013.

   

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

   

  Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

   

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:

   

  Okružni sud u Istočnom Sarajevu

  Karađorđeva br. 5.

  71123 Istočno Sarajevo

   

   

  Broj: 014-0-SU-17-000098                                                 PREDSJEDNIK SUDA