Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u
Istočnom Sarajevu

ODLUKA O ORGANIZOVANJU RADA U OKRUŽNOM SUDU U ISTOČNOM SARAJEVU

06.05.2020.

BROJ: 014-0-SU-20-000126

Istočno Sarajevo, 05.05.2020. godine


Na osnovu Člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske, Člana 8. tačka ć. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 9/14, 171/17 i 16/1 8), predsjednik suda, povodom trenutne epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i šire, u skladu sa Obavještenjem Ministarstva pravde Republike Srpske broj: 08.020/0522424/20-10 od 29.04.2020. godine i datih preporuka i Odlukom o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine broj: 08-02-2-1020-55/2020 od 30.04.2020. godine, dana 05.05.2020. godine, donosi


ODLUKU o organizovanju rada Okružnog suda u Istočnom SarajevuVijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Odluka o organizovanju rada