Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u
Istočnom Sarajevu

RADNA POSJETA ČLANOVA VSTV-a

08.03.2021.

Dana 05.03.2021. godine, predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, g-đa Jadranka Stanišić, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske, članica VSTV-a BiH i g-din Hajro Pošković, zamjenik direktora sekretarijata VSTV-a BiH, posjetili su pravosudne insitucije, te održali radni sastanak sa predsjednikom Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, predsjednicima Osnovnog suda u Sokocu, Osnovnog suda u Višegradu, Osnovnog suda u Vlasenici i predsjednikom Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu.

Teme sastanka bile su usmjerene na efikasnost i kvalitet rada pravosudnih institucija, kao i druga pitanja vezana za funkcionisanje pravosuđa. Predsjednici sudova podnijeli su kraće izvještaje o radu sudova za 2019. i 2020. godinu, sa osvrtom na rješavanje predmeta po referatima, po prilivu predmeta, ostvarenju kvaliteta sudskih odluka, razlozima ostvarenja ili neostvarenja planova i svim drugim pitanjima koja su od značaja za efikasnost i kvalitet rada suda.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

radni sastanak 05.03.2021