Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u
Istočnom Sarajevu

DONIJETA PRESUDA

28.01.2019.

Vijeće Okružnog suda u Istočnom Sarajevu dana 27.12.2018. godine, nakon vijećanja i glasanja, donijelo je i javno objavilo presudu u krivičnom predmetu protiv Vlačić Blagoja iz Zvornika.

Presudom je optuženi oslobođen od optužbe na osnovu člana 298. stav 1. tačka v) ZKP-a RS, da je počinio krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ, odnosno da je kršeći odredbe Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata, počinio ubistvo i nečovječno postupao prema civilima.

Sud je zaključio i naveo u presudi, da se optužba činjenični supstrat optužnice (po obje tačke), zasniva na iskazu oštećenog O.B. i svjedoka S.Z., čiji iskazi nisu pouzdani iz razloga navedenih u obrazloženju presude, te da sud nije mogao zaključiti da je počinilac djela optuženi i da je poduzimao radnje izvršenja u vidu batinanja pritvorenika do smrti.

Stoga je sud zaključio da izvedenim dokazima optužba nije uspjela van razumne sumnje dokazati da je optuženi počinio radnje koje mu se stavljaju na teret, a koje imaju obilježja krivičnog djela iz člana 142. KZ SFRJ, pa je primjenom člana 298. stav 1. tačka v) ZKP-a RS, oslobodio optuženog od optužbe, odnosno u sumnji dokazanosti relevantnih činjenica, išao u korist optuženog primjenjujući pravilo „in dubio pro reo“, shodno članu 3. ZKP-a RS.

Naime, sud u sumnji pogleda postojanja činjenica koje čine obilježja krivičnog djela ili od kojih zavisi primjena neke odredbe krivičnog zakona, rješava odlukom na način koji je povoljniji za optuženog.

Protiv presude dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh