Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u
Istočnom Sarajevu

DONIJETA PRESUDA

19.11.2018.

Okružni sud u Istočnom Sarajevu dana 11.10.2018. godine, donio je i javno objavio presudu kojom je optuženog Granić Dragoljuba oglasilo Krivim zbog počinjenog Krivičnog djela Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ. Presudom je optuženom izrečena kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, teretilo je optuženog da je za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunardnog humanitarnog prava, postupao prema civilnom licu u svojstvu vojnog policajca, suprotno odredbi člana 3. stv 1. tačka a) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata, tako što je ubio jedno civilno lice.

Protiv presude dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh