Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u
Istočnom Sarajevu

Sudski vještaci

21.09.2009.

Ministarstvo pravde Republike Srpske imenuje vještake i donosi listu sudskih vještaka koja se objavljuje u Službenom Glasniku RS i Službenom Glasniku BiH.

Lista stalnih sudskih tumača u Republici Srpskoj, koji su imenovani rješenjem Ministra pravde, a u skladu sa Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima objavljena jeSlužbenom  glasniku  Republike Srpske "broj 115/05 I 32/07."

 DOPUNA LISTE

Stalnih sudskih tumača u Republici Srpskoj, koji su imenovani rješenjem Ministra pravde, a u skladu sa Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima ( "Službeni glasnik Republike Srpske" broj 88/09 ).


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh