Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u
Istočnom Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

PRODUŽEN PRITVOR

02.07.2019.

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, dana 05.06.2019. godine, po prijedlogu Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu-Područna kancelarija Vlasenica broj: T 17 2 KT 0003186 19 od 04.06.2019. godine, prema osumnjičenom Milić Miljanu, Radovanović Stefanu, Garić Stevanu, Petković Nebojši, Kandić Milutinu, Jurošević Slaviši, Čalmić Goranu i Ozimković Nebojši, odredio je mjeru pritvora.

Vijeće Okružnog suda u Istočnom Sarajevu je dana 01.07.2019. godine, nakon održanog ročišta, po prijedlogu Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, donijelo odluku i prema osumnjičenim produžilo pritvor. Prema odluci vijeća pritvor osumnjičenom može trajati najduže dva (2) mjeseca ili do druge odluke suda.

Prema ocjeni vijeća, za osumnjičene kao opšti zakonski uslov postoji osnovana sumnja da su počinili Krivično djelo za koje se terete, odnosno za koje se sprovodi istraga. Navedeno je vijeće utvrdilo, na osnovu pribavljenih dokaza koji se nalaze u spisu, kao i materijalnih dokaza. Pored navedenog. Vijeće smatra da postoje i posebni uslovi iz člana 197. stav 1. tačka a) ZKP-a RS, koji je ispunjen u odnosu na osumnjičene Milić Miljana, Radovanović Stefana i Garić Stevana, koji pored BiH državljanstva imaju i državljanstvo Republike Srbije, pa stoga postoji realna opasnost, da bi nakon puštanja na slobodu pobjegli u drugu državu radi izbjegavanja krivične odgovornosti.

Zakonski razlog za produženje pritvora po osnovu člana 197. stav 1. tačka v) ZKP-a RS ispunjen je u odnosu na osumnjičene Milić Miljana i Garić Stevana. Naime, vijeće je utvrdilo raniju osuđivanost navedenih lica, zbog istovrsnih krivičnih djela, pa vijeće zaključuje da bi puštanjem na slobodu mogli ponoviti isto ili slično Krivično djelo.

Vijeće takođe nalazi da u odnosu na sve osumnjičene postoji zakonski razlog za produženje pritvora sadržan u članu 197. stav 1. tačka b) ZKP-a RS (opasnost od uticaja na svjedoke), odnosno da bi njihovim puštanjem na slobodu isti mogli usklađivati iskaze i dogovarati se, a što proizilazi iz rezultata istražnih radnji i prikupljenih dokaza u ovoj fazi istrage. Isto tako, da je u odnosu na sve osumnjičene ispunjen i zakonski razlog za produženje pritvora iz člana 197. stav 1. tačka g) ZKP-a RS.

Kod Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu-Područna kancelarija Vlasenica protiv osumnjičenih u toku je istraga zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili Krivično djelo Ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog Zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 22 KZ RS, a sve u vezi sa članom 37. KZ RS.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

PRODUŽEN PRITVOR

22.03.2019.

Vijeće Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, po prijedlogu Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, dana 21.03.2019. godine, donijelo je odluku i prema optuženom Žarković Miljanu iz Milića, produžilo mjeru pritvora zbog Krivičnog djela Ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog Zakonika Republike Srpske (KZ RS).

Pritvor je produžen zbog zakonskih razloga propisanih odredbom člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o Krivičnom postupku Republike Srpske (ZKP-a RS).

Pritvor je produžen nakon potvrđivanja optužnice Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu-područna kancelarija Vlasenica broj: T 17 2 KT 0003124 18 od 18.03.2019. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

ODREĐEN PRITVOR

05.03.2019.

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Istočnom Sarajevu na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu – Područna kancelarija u Višegradu dana 05.03.2019. godine donio je odluku i prema osumnjičenom Batinić Anđelku odredio mjeru pritvora iz zakonskih razloga za određivanje pritvora iz člana 197. stav 1. tačka b) ZKP-a RS.

Pritvor je određen u trajanju od 1 (jedan) mjesec dana, a počev od 03.03.2019. godine od 17,30 časova.  

Protiv osumnjičenog Batinića Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu void istragu zbog

krivičnog djela Ubistvo iz člana 124.stav 1. KZ RS u vezi sa članom 22. Istog Zakona i krivičnog djela Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. KZ RS.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

ODREĐEN PRITVOR

11.02.2019.

Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, po prijedlogu Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, dana 08.02.2019. godine, prema osumnjičenom Kajtaz Miloradu odredio je mjeru pritvora. Osumnjičenom je pritvor određen iz zakonskih razloga za određivanje pritvora iz člana 197. stav 1. tačka b) i v) ZKP-a RS i isti traje od 05.02.2019. godine od 11:00 časova i može trajati najduže do 05.03.2019. godine do 11:00 časova.

Kod Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, protiv osumnjičenog u toku je istraga zbog Krivičnih djela Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3 u vezi sa stavom 1. Krivičnog Zakonika Republike Srpske (KZ RS) i Krivično djelo Nedozvoljena trgovina iz člana 271. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ RS.

Sudija za prethodni postupak je nakon održanog ročišta, utvrdio postojanje osnovane sumnje, da je osumnjičeni počinio navedena krivična djela i složio se sa prijedlogom postupajućeg tužioca, da se protiv osumnjičenog odredi pritvor, jer je evidentno da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uništiti ili sakriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, a naročito da bi mogao uticati na saučesnike i svjedoke, odnosno lica sa kojima je odveden u vezu, pa imajući u vidu da je osumnjičeni već pravosnažno osuđivan za istovrsna krivična djela, to je sud zaključio da se kontinuirano bavi prodajom opojne droge, neodređenom broju krajnjih konzumenata, pa da tako postoji opravdana bojazan da bi mogao boravkom na slobodi, ponoviti krivično djelo.

Protiv rješenja o određivanju pritvora, dozvoljena je žalba vijeću Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, koja ne zadržava izvršenje rješenja.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

DONIJETA PRESUDA

28.01.2019.

Vijeće Okružnog suda u Istočnom Sarajevu dana 27.12.2018. godine, nakon vijećanja i glasanja, donijelo je i javno objavilo presudu u krivičnom predmetu protiv Vlačić Blagoja iz Zvornika.

Presudom je optuženi oslobođen od optužbe na osnovu člana 298. stav 1. tačka v) ZKP-a RS, da je počinio krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ, odnosno da je kršeći odredbe Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata, počinio ubistvo i nečovječno postupao prema civilima.

Sud je zaključio i naveo u presudi, da se optužba činjenični supstrat optužnice (po obje tačke), zasniva na iskazu oštećenog O.B. i svjedoka S.Z., čiji iskazi nisu pouzdani iz razloga navedenih u obrazloženju presude, te da sud nije mogao zaključiti da je počinilac djela optuženi i da je poduzimao radnje izvršenja u vidu batinanja pritvorenika do smrti.

Stoga je sud zaključio da izvedenim dokazima optužba nije uspjela van razumne sumnje dokazati da je optuženi počinio radnje koje mu se stavljaju na teret, a koje imaju obilježja krivičnog djela iz člana 142. KZ SFRJ, pa je primjenom člana 298. stav 1. tačka v) ZKP-a RS, oslobodio optuženog od optužbe, odnosno u sumnji dokazanosti relevantnih činjenica, išao u korist optuženog primjenjujući pravilo „in dubio pro reo“, shodno članu 3. ZKP-a RS.

Naime, sud u sumnji pogleda postojanja činjenica koje čine obilježja krivičnog djela ili od kojih zavisi primjena neke odredbe krivičnog zakona, rješava odlukom na način koji je povoljniji za optuženog.

Protiv presude dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

IZREČENA MJERA OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LIJEČENJE

22.01.2019.

Vijeće Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, dana 21.01.2019. godine, donijelo je riješenje kojim je optuženom Božić Nenadu iz Pala, na osnovu člana 383 b. stav 1. ZKP-a RS i članova 73. i 74. stav 1. i 2. KZ RS, izrečena mjera bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi.

Izrečena mjera ima trajati dok postoji potreba za liječenjem i čuvanjem Božić Nenada.

Mjera bezbjednosti je izrečena iz razloga što je Božić Nenad dana 17.09.2018. godine, oko 08:00 časova, u porodičnoj kući u Palama, upotrebom hladnog oružja, u stanju neuračunjivosti, lišio života svog oca Božić Veljka.

Prijedlogom Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, optuženom je stavljeno na teret Krivično djelo ubistvo oz člana 124. stav 1. KZ RS. Za izricanje navedene mjere optuženom, sud se odlučio iz razloga što je utvrdio da je optuženi prilikom izvršenja krivičnog djela, postupao u neuračunjivom stanju, shodno nalazu i mišljenju tima vještaka iz kojeg je proizišlo da optuženi boluje od trajne duševne bolesti, te ne shvata, adekvatno značenje djela koje je učinio i bez mogućnosti da upravlja svojim postupcima „tempore kriminis.“

Protiv rješenja dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske, a koja žalba ne odlaže izvršenje rješenja.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh