Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni sud u
Istočnom Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Sudske takse

15.04.2009.

Uplatnica za troškove upravnog postupka i troškove postupka priznanja stranih sudskih odluka se popunjava na sljedeći način:

Primalac: Budžet RS
Broj Žiro Računa: 5620990000055687
Svrha Doznake: Sudska Taksa
Vrsta prihoda: 722211
Opština: 088
Oznaka budžetske organizacije: 1051001
Poziv na broj: broj predmeta

Naziv poreskog obveznika:
- za fizičko lice: jmbg
- za pravno lice: jib

Uplatnica za troškove krivičnog postupka i za novčane kazne se popunjava na sljedeći način:

Primalac: Budžet RS
Broj žiro računa: 5620990000055687
Svrha doznake: troškovi krivičnog postupka
Vrsta prihoda: 723114
Opština: 088
Oznaka budžetske organizacije: 1051001
Poziv na broj: broj predmeta

Naziv poreskog obveznika:
- za fizičko lice: jmbg
- za pravno lice: jib

Od plaćanja troškova su oslobođeni:

Boračke populacije
Invalidi
Izbjeglice u postupcima za povrat imovine
Socijalno ugrožene kategorije


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh